Van verwijdering tot vervreemding tussen ouder(s) en kind

Vervreemding tussen ouder(s) en kind uitmondend in een breuk is van alle tijden en komt geregeld voor, in onze tijd echter vaker dan vroeger.

Soms is er een scherpe, duidelijke breuk maar meestal begint zo'n breuk eerst met een langzame verwijdering tussen ouder(s) en kind. Na verloop van tijd wordt de verwijdering dan een stilzwijgende of open oorlog, om later uit te monden in een breuk.

Het is niet zo dat die breuken tussen ouder(s) en kind altijd definitief zijn, ook al zijn de betrokkenen daar in eerste instantie vaak heel stellig over. Het komt, tenzij er sprake is van heftige zaken, na een aantal jaren in de meeste gevallen weer 'goed' tussen ouder(s) en kind (alhoewel de relatie meestal niet meer zo wordt als eerst).

Begeleiding bij relatieherstel

Vaak is herstel van de verstoorde relatie tussen ouder en kind niet meer mogelijk. Maar anderzijds vaak genoeg ook wel.

De ervaring leert dat in de aanloop tot de breuk openlijke problemen de dekmantel vormen voor problemen op de onderlaag: verdrieten en teleurstellingen, niet ingeloste verwachtingen, niet ingeloste hoop, processen van rouw. Door juist die problemen bespreekbaar te maken, creëer je ruimte voor relatieherstel.

Mijn aanpak is dat ik bij beiden inventariseer wat er nou speelt in de verwijdering en welke de onderliggende problemen zijn. Ook kijk ik of beide zijden echt de intentie hebben om te komen tot relatieherstel. Daarna gaan jullie in de volgende sessies onder mijn begeleiding met elkaar in gesprek om te praten over wat jullie dwarszit.

De insteek van de begeleiding is dat jullie samen verder kunnen, niet dat het de perfecte relatie tussen ouder(s) en kind wordt.

Ik, Peter Spelbos, werk al vele jaren op het vlak van relatieherstel tussen ouder(s) en kind. Ik heb het altijd enorm boeiend gevonden wat er kan spelen tussen de verschillende generaties en heb hierin ook zelf van alles meegemaakt - en deels gerepareerd.

Typische relationele problemen

Ik houd me naast begeleiding bij relatieherstel ook bezig met relatieadvies: wat te doen bij ..... noem maar op; je kunt bij mij terecht voor raad en advies voor alle mogelijke problemen en puzzels op het relationele vlak die je maar kunt bedenken. Kijk eens op deze pagina voor zaken waarbij ik cliënten heb geadviseerd.

Voel je welkom

Peter Spelbos

Links

Info over vervreemding & relatieherstel: Vervreemding - Herstel van verbondenheid - Achtergrond relatiebreuken - Tips bij een relatiebreuk

Begeleiding: Hulp bij relatieherstel ouder en kind - Voorbeelden van hulpvragen

Contact & zo: IDEE - Tarieven - Contact

Web Analytics